Organi orkestra

Vodstvo:

 

Mateja Drnovšček

Predsednica društva

Urška Konjedic

Podpredsednica društva

Gregor Rožič

Blagajnik društva

Boris Kožlin

Tajnik društva

 

Upravni odbor:

 

Mateja Drnovšček

Predsednica

Urška Konjedic

Član

Gregor Rožič

Član

Boris Kožlin

Član

Radovan Jelina

Član

Izidor Sosolič

Član

Ivan Marinič

Član

 

Nadzorni odbor:

 

Denise Sirk

Predsednica

Oskar Markočič

Član

Zlatko Kastelic

Član

 

Častno razsodišče:

 

Boris Marinič

Predsednik

Vladimir Rusjan

Član

Vladimir Simčič

Član

Sponzorji